Adverteren

Onze lezers hebben brede interesses in de kunstgeschiedenis en kunstwereld. Naast abonnementen worden nummers ook verkocht tijdens verschillende symposia en lezingendagen. Het tijdschrift verschijnt tweemaal per jaar en biedt ruimte aan adverteerders om (een deel van) een pagina te kopen voor advertentieruimte. Neem voor meer informatie hierover contact op met het redactiesecretariaat.