Colofon

Hoofdredactie

Moos Engelbertink

Secretaris

Thomas Boerma

Penningmeester

Renée de Haan

PR

Thomas Boerma

Redactie

Thomas Boerma
Marijn Dekker
Oscar Ekkelboom
Moos Engelbertink
Lucy Geurts
Tessa Kalsbeek
Danique de Kroon
Elise Lemm
Maaike van Leendert
Marlijn Metzlar
Lisa Spooren
Nina van der Werf

Grafische vormgeving & website

Nienke Jansen