De wederopbouw in Nijmegen

De wederopbouw in Nijmegen | Desipientia

De wederopbouw in Nijmegen
Jaargang 2, nr. 2.

Inhoud

C.J.A.C. Peeters, “Vroeger was alles beter”, pp. 4-7.

Jooosje van Geest, “Compromis of balans? De wederopbouw van het centrum van Nijmegen”, pp. 8-13.

Leon van Meijel, “Idealen en werkelijkheid: Woningbouw tijdens de wederopbouw (1940-1957)”, pp. 14-17.

Dirk van Alphen, “Delftse schooldiscussie: Rook zonder vuur?”, pp. 18-23.

Doret Eeken, “Een gesprek met een wederopbouwarchitect”, pp. 24-25.

Willem Jan Pantus, “Fantastisch Valkhof: Tweehonderd jaar dromen over een verdwenen monument”, pp. 26-32.

Doret Eeeken, Dolf Grosfeld, Erika Pierik en Jaco Rutgers, “Juweeltjes van de wederopbouw: Enkele voorbeelden van wederopbouw-architectuur in kaart gebracht”, (losse katern van 4 ongenummerde pp.), Door de Monumentengroep van de Organisatie Studenten Kunstgeschiedenis in Nijmegen

Albert Lemmens, “De herbouw van Stevenstoren”, pp. 38-45.

Willem Alferink, “50 jaar later – De wederopbouw achterhaald: Sjoerd Soeters repareert de stad voor nieuw gebruik”, pp. 46-63.

Meer