De wereld van architect Jan Stuyt (1868-1934)

2011-1

De wereld van architect Jan Stuyt (1868-1934)
Jaargang 18, nr. 1.

Agnes van der Linden, Jan Stuyt: enkele notities over zijn leven en werk, pp. 4-7.

Sible de Blaauw, Kerkbouwer als professie in de eerste decennie van de twintigste eeuw, pp. 8-16.

Jan de Hond, De Heilig Land Stichting als een voorbeeld van bijbelse oriëntalisme, pp. 18-24.

Casper Staal, Jan Stuyt en Alphons Ariëns: Een eeste schets van inspirerend contacten, pp. 24-30.

Anne van Bakel, Kees Tak & Stefanie Weser
De Restauratie van de Heilig Land Stichting, pp. 30-36.

Kees Veelenturf, Jan Stuyt, Piet Gerrits, Willibrord Verkade en de School van Beuron, pp. 36-43.

Kees van der Ploeg, Wat heet modern? Jan Stuyt, liturgische vernieuwing en moderne architectuur, pp. 44-48.

Het Nijmeegs Kunsthistorisch Onderzoek 2009 (vervolg) en 2010, Masterscripties en bachelorscripties, p. 49.

Meer