Exotisme

Exotisme | Desipientia

Exotisme
Jaargang 13, nr. 1.

Erlend de Groot, “Exotisme – Een inleiding”, pp. 4-7.

Arvi Wattel, “Tussen vrees en fascinatie: Joden en moslims in het werk van Ludovico Mazzolino”, pp. 8-13.

Dörte Nicolaisen, “Hoe Afrikaans is de ‘Afrikaanse stoel’? Enkele opmerkingen over exotisme in het vroege Bauhaus”, pp. 14-18.

Alexandra Gaba-van Dongen, “Gã Gã Mwe: De levensloop van Duitse drinkkruiken in Afrika”, pp. 19-22.

Wouter Weijers, “Het hergeheugen van Kara Walker”, pp. 23-31.

Iris Crouwers, “Titel: Enkele verwijzingen naar Óðinn, Valhöll en Ragnarök op de kruisen van het eiland Man”, pp. 33-37.

Ton Vogels, “Titel: “Een straaltje van Rembrandts licht en gloed in nederige woningen”: Een poging om kunst onder het volk te brengen in het Rembrandtjaar 1906”, pp. 38-43.

Het Nijmeegs Kunsthistorisch Onderzoek 2005: Dissertaties, Publicaties, Doctoraal-, Master- en Bachelorscripties in de Kunstgeschiedenis aan de Radboud Universiteit Nijmegen, pp. 44-48.

Meer