Het Nederlands interieur

2010-2

Het Nederlands interieur
Jaargang 17, nr. 2.

Marion van Aken-Fehmers, ‘Van alle soort, gemeen en best’: Delfts aardewerk in het Hollandse interieur (1600-1800), pp. 4-9.

Johan de Haan, Hoe ‘Hollands’ was het Groninger interieur?, pp. 10-13.

Steven Coene en Jorien Jas, Afscheid van een atelier: De werkruimte van Emma Maria Dorothea Lüps (1889-1957) op kasteel Biljoen bij Velp, pp. 14-17

Agnes Hemmes en Wijnand Bloemink, De Hindelooper Kamer in Sneek – een voorbeeld van ‘commerciële volkscultuur’, pp. 18-22.

Lidwien Schiphorst, Enkele minder bekende: interieurontwerpen van Pierre Cuypers, pp. 24-27.

Aren Geerling, Vooraanstaande architecteningenieurs: De laatnegentiende-eeuwse theaters van Frits en Dolf van Gendt, pp. 28-31

Sylvette Terwindt, ’t Binnenhuis, pp. 32-34.

Eloy Koldeweij, De aandacht voor historische interieurs in Nederland, een vogelvlucht vanuit historisch perspectief, pp. 35-39.

Anna Koldeweij, Een vaderlijke vermaning, een chic bordeel of een galante conversatie? De betekenis van een interieur met genrescène door Gerard ter Borch (1617-1681), pp. 40-44.

Gary Schwartz, Love in the huiskamer, pp. 45-47.

Het Nijmeegs Kunsthistorisch Onderzoek 2009, Master- en Bachelorscripties: Kunstgeschiedenis aan de Radboud Universiteit Nijmegen, pp. 48-49.
Nog meer lezen over interieurs? Zie het nummer van het tijdschrift Kunstlicht THUIS – WOONCULTUUR & INTERIEUR DOOR DE EEUWEN HEEN, jrg. 30 (2009) nr. 1/2.

Meer