Het ziekenhuis

Het ziekenhuis | Desipientia

Het ziekenhuis
Jaargang 12, nr. 2.

Mark Oldengarm, “Ziekenhuisarchitectuur in veranderende tijden: UMC St Radboud als voorbeeld van nieuwe oplossingen”, pp. 4-9.

Thea van den Heuvel, “UMC St Radboud: ‘Oud en Nieuw’; fotokatern”, pp. 10-13.

Anton Croonen, “De doden zelf hebben de rouwkapel geopend”, p. 14.

Ger Dorsman, “Wat zegt ons het gebouwencomplex van het sanatorium Zonnestraal in relatie tot de ziekte tuberculose en de tuberculosepatiënt?”, pp. 15-23.

Daan van Speybroeck, “Het kunstbeleid van het UMC St Radboud: Verhaald aan de hand van werken die ontbreken in de collectiepp.”, 24-30.

Didier Sicard, “Kunst in het ziekenhuis als respect voor de zieke”, pp. 32-35.

Dafne Oosten, “Basilica, Coemeterium, Martyrium: De omgangsbasilica’s van Rome”, pp. 36-41.

Lilian Ruhe, “Christian Seybold (Mainz? 1697 – Wenen 1768), “Peintre Flamand”: Het gebruik van de Hollandse modus door een schilder van tronies en zelfportretten”, pp. 42-51.

Jos Koldeweij, “Het Nijmeegs kunsthistorisch onderzoek 2004”, pp. 52-56.

The Art Historical Research at Nijmegen University 2004

Meer