Jezus in de hoofdrol

Jezus in de hoofdrol | Desipientia

Jezus in de hoofdrol
Jaargang 7, nr. 2.

Uitverkocht

Inhoud

Harry Tummers, “De figuur van Christus in de beeldende kunst”, pp. 4-11.

Jos Koldeweij, “Het “aldersoetste aensicht Christi”: Christus Ware Gelaat in meervoud”, pp. 14-19.

Bram de Klerck, “Zien en geloven: Voorstellingen als devotioneel hulpmiddel in het Noord-Italië van omstreeks 1500”, pp. 20-25.

Jaco Rutgers, ““Den drinkbeker, dien mij de vader gegeven heeft, zal ik dien niet drinken”: Christus gevangenneming: enkele bijzondere stukken”, pp. 26-31.

Karin Lieverloo, ““Maar wie schildert Chistus?”: Jan Toorop en de kunstkritiek”, pp. 32-37.

Eddy Schavemaker, “Boek- en tentoonstellingsbespreking; Albert Blankert (red.) Hollands Classicisme in de zeventiende-eeuwse schilderkunst, Rotterdam (Museum Boijmans Van Beuningen) & Frankfurt am Main (Städelsches Kunstinstitut)”, pp. 38-41.

Meer