Jheronimus Bosch

Jheronimus Bosch | Desipientia

Jheronimus Bosch
Jaargang 8, nr. 2.

Inhoud

Eric de Bruyn, “De betekenis van de gebroken kruik op Jheronimus Bosch’ Sint Christoffel-paneel te Rotterdam”, pp. 4-9.

Arvi Wattel, “Stichtersportretten bij Jheronimus Bosch”, pp. 10-17.

Jos Koldeweij, “Hekserij met insignes: Een tekening van Jheronimus Bosch geïnterpreteerd aan de hand van volkssieraden”, pp. 18-28.

Matthijs Ilsink, “Stukjes en Beetjes: Bruegel & Bosch, Antonius & Christoffel”, pp. 30-37.

Larry Silver, “Breaking a smile: From Bosch to Bruegel”, pp. 38-46.

Bernard Aikema, ““Stravaganze e bizarie de chimere, de mostri, e d’animali”: Over het beeld van Hieronymus Bosch in de Italiaanse kunst”, pp. 48-57.

Barbara Kruijsen, “Jeroen Bosch in negentiende-eeuwse Nederlandse collecties”, pp. 58-63.

Meer