Kunsthandel

Kunsthandel | Desipientia

Kunsthandel
Jaargang 11, nr. 1.

Inhoud

Dorine Proske-van Heerdt, “De handel in Middeleeuwse handschriften: Verleden en toekomst”, pp. 5-9.

Anneke Welle, “‘The smell of money’: Over Stokvis en altaarstukken in Noorwegen”, pp. 11-17.

Matthijs Ilsink, “Pieter Bruegels Grote vissen eten kleine bekeken door de ogen van Hieronymus Cock”, pp. 18-22.

Hans Abbing, “Leven op de rand: Over subsidies, inkomens en aantallen kunstenaars”, pp. 24-28.

Teio Meedendorp, “Boekbespreking: Ron Dirven en Kees Wouters (red.),Vincent van Gogh: Verloren Vondsten. Het mysterie van de Bredase kisten, Breda 2003”, pp. 29-32.

Wietse Coppes, “Theo van Doesburg en zijn vriendschap met László Moholy-Nagy en El Lissitzky”, pp. 33-39.

Lieske Tibbe, “Boek en tentoonstellingsbespreking: Peter van der Coelen en Karin van Lieverloo, Jan Toorop: Portrettist, Zwolle en Nijmegen, 2003”, pp. 40-43.

Jos Koldeweij, “Het Nijmeegs kunsthistorisch onderzoek 2002 en doctoraalscripties in de kunstgeschiedenis aan de Katholieke Universiteit Nijmegen 2002”, pp. 44-47.

Meer