Licht op Italië

Licht op Italië | Desipientia

Licht op Italië
Jaargang 7, nr. 1.

Uitverkocht

Inhoud

Michiel Kwakkelstein, “Tekenen naar beelden en spierpoppen in de werkplaats van Leonardo da Vinci.”, pp. 4-11.

Pieter-Matthijs Gijsbers, “Gian Paolo Olivia, Baciccio en Adres Pozzo; Societas Iesus versus Propaganda Fide.”, pp. 12-22.

Doctoraalscripties in de kunstgeschiedenis aan de Katholieke Univeriteit Nijmegen 1999,p. 23.

Arno Witte, “Boekbespreking; Bram de Klerck, The Brothers Campi- Images and Devotion, Religious Painting in Sixteenth-Century Italy, Amsterdam (Amsterdam University Press) 1999.”, pp. 24-29.

Rhea Sylvia Blok, “Frans I en Italië.”, pp. 30-38.

Lieske Tibbe, “Het favoriete kunstwerk van…”, pp. 39-41.

Hans van der Windt, “Een vergelijking tussen twee altaarstukken uit Alessandro Allori’s Libro di ricordi.”, pp. 42-46.

Alison Stoesser-Johnston, “Save my soul / save my image; The seven works of mercy by Cornelis de Wael.”, pp. 47-56.

Meer