Nederlandse kunstenaars in den vreemde

Nederlandse kunstenaars in den vreemde | Desipientia

Nederlandse kunstenaars in den vreemde
Jaargang 9, nr. 2.

Inhoud

Marieke Berkers, “Job Koelewijn in New York”, pp. 4-7.

Lia Ottes, “Nola Hatterman en Suriname: een ambivalent passie”, pp. 8-15.

Marie-Odette Scalliet, “Fraaiheden van Italië en vreemde natuurtonelen: Een landschapschilder in Oost-Indië”, pp. 16-23.

Erlend de Groot, “Uitheemse volkeren in de Nederlandse zeventiende-eeuwse kunst: Een eerste indruk”, pp. 24-32.

Anneke in ’t Zandt, “Het was aan de Costa del Sol: Over liefde, haat en verre reizen in het leven van Joris Hoefnaghel”, pp. 34-39.

Leo Ewals, “Boek- en tentoonstellings bespreking: Peter van der Coelen & Gerard Lemmens ‘Heerlijke natuurtooneelen’ Romantische Landschapschilders in Beek en Ubbergen 1810-1860 Nijmegen (Museum het Valkhof) 2001-2002”, pp. 40-42.

Jos Koldeweij, “Het Nijmeegs kunsthistorisch onderzoek 2000-2001”, pp. 43-48

Meer