Nijmeegs kunsthistorisch onderzoek

Nijmeegs kunsthistorisch onderzoek | Desipientia

Nijmeegs Kunsthistorisch Onderzoek
Jaargang 21, nr. 1.

Na 26 jaar neemt Wieneke Weusten afscheid van het Centrum voor Kunsthistorische Documentatie (CKD) en de opleiding Kunstgeschiedenis aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Ter gelegenheid van haar afscheid wordt op 21 maart 2014 een symposium gehouden met de titel Collecties in Beeld. Kunsthistorisch documenteren en onderzoek. Medewerkers van vroeger en nu zullen verschillende kanten van het beschrijven van collecties belichten.

Dit nummer van Desipientia is voor een deel gewijd aan het CKD dat Wieneke Weusten in die 26 jaar van een diatheek met één werknemer uitbouwde tot het centrum van vandaag waar vijftien mensen werken. Het CKD is al lang niet meer alleen de verzameling afbeeldingen en dia’s van de opleiding Kunstgeschiedenis. Het is een plek met uitstraling naar buiten. De dia’s zijn bijna allemaal gedigitaliseerd en online raadpleegbaar via FAUN. Daarnaast wordt er gewerkt aan verschillende onderzoeksdatabases zoals Kunera, PORTHIS en STALLA. De bijdragen in deze uitgave belichten de verschillende (onderzoeks)kanten van het CKD.

Meer