Recycling

Recycling | Desipientia

Recycling
Jaargang 11, nr. 2.

Inhoud

Rutger Lem, “Picasso’s Scrapheap Challenge: functional fixedness op de vuilstort”, pp. 5-9.

Kees van der Ploeg, “Van veelbetekenende zuil tot betekenisloze pijler: veranderingen in het symbolisch gehalte van de middeleeuwse architectuur”, pp. 10-17.

Eric Moormann, “Troje: van ridderburcht tot virtueel roofslot: Evocaties van de Trojaanse Oorlog in Middeleeuwen, barok en Verlichting”, pp. 18-23.

Marjolijn Kruip, “Hoe stevig staat de Tafelberg? Op zoek naar de beeldtraditie”, pp. 24-29.

Wouter Weijers, “Dingen die niet langer zijn wat ze waren”: recycling cirkels in het werk van Jasper Johns”, pp. 30-38.

Hanneke van Asperen, “Gebed, geboorte en bedevaart: Genealogie en pelgrimstekens in het getijdenboek D’Oiselet”, pp. 39-46.

Rudie van Leeuwen, “Het religieuze portrait historié in de Zuidelijke Nederlanden”, pp. 47-52.

Charlotte Huiskens, “Cabinet de l’Amour: Het landschap en de liefde”, pp. 53-57.

Volker Manuth, “Het Nijmeegs kunsthistorisch onderzoek 2003 en doctoraalscripties in de kunstgeschiedenis aan de Radboud Universiteit Nijmegen 2003”, pp. 59-62.

Meer