Rubens

Rubens | Desipientia

Rubens
Jaargang 6, nr. 2.

Uitverkocht

Inhoud

Matthijs Ilsink en Arvi Wattel, “Rubens- tussen Antwerpen en Italië: Een inleiding”, pp. 4-6.

Bert Treffers, “Bellori’s Rubens: Gebaar, gevoel, beweging”, pp. 8-17.

Arvi Wattel en Carla van Wely, “Christus’ dode lichaam als toonbeeld voor de gelovige”, pp. 18-25.

Matthijs Ilsink, “Rubens en de Chiesa Nuova (1600-1608)”, pp. 26-37.

Christian Tümpel, “Het favoriete kunstwerk van …”, pp. 38-39.

Eva Kramer en Katja Schily, “De Rockox-triptiek van Rubens: De ongelovige Thomas?”, pp. 40-45.

Maarten Delbeke, “De functie van de affetti in de schilder- en beeldhouwkunst: “muta eloquentia”en “ressemblance parlante” in het Trattato della Pittura, e Scultura van Ottonelli en Da Cortona”, pp. 46-52.

Doctoraalscripties in de kunstgeschiedenis aan de Katholieke Universiteit Nijmegen 1998,
p. 53.

Jaco Rutgers, “Vierhonderd jaar Van Dyck: Nieuwe toeschrijvingen, nieuwe problemen”, pp. 56-61.

Auteurregister: Desipientia – Zin & Waan, Jaargang 1-6 (1994-1999), pp. 62-65.

Meer