Theater

Theater | Desipientia kunsthistorisch tijdschrift

Theater
Jaargang 15, nr. 1.

Kees Veelenturf, “Het bal masqué van James Ensor”, pp. 4-7.

Willeon Slenders, “Satyrs: van satyrspel tot Renaissance”, pp. 10-13.

Sofie Fest, “Mariken op de Grote Markt”, pp. 14-15.

Samuel Mareel & Stijn Bussels, “Strategieën van overtuiging in het rederijkerstoneel en de beeldende kunsten in de vijftiende- en zestiende-eeuwse Nederlanden”, pp. 16-20.

Anne Mink, “En… actie! Het begrip performativiteit in de kunsthistorische literatuur”, pp. 21-26.

Volker Manuth & Marieke de Winkel, “Rembrandt een theaterganger?”, pp. 28-32.

Lieke Wouters & Menno Jonker, “Think violent thoughts: Zhana Ivanova over haar performances”, pp. 33-35.

Rebecca van Beem, “De stedenmaagd in al haar glorie”, pp. 36-39.

Inenke Pey, “Korte Nijmeegse bijdragen: In memoriam Professor dr. Singelenberg (1918-2007), kunsthistoricus”, p. 41.

Wouter Wagemakers, “Recensie “Looking Backwards, Moving Forwards” (internationaal symposium gehouden op 23 november 2007 te Nijmegen)”, pp. 42-43.

Het Nijmeegs Kunsthistorisch Onderzoek 2007: Dissertaties, Publicaties, Doctoraal-, Master- en Bachelorscripties: Kunstgeschiedenis aan de Radboud Universiteit Nijmegen, pp. 44-48.

Meer